top of page

Polityka prywatności

Dziękujemy za skorzystanie z usług ProofReaders.pl poprzez odwiedzenie jednej z naszych stron lub mobilnej aplikacji. Nasza Polityka Prywatności ma pomóc Ci w zrozumieniu sposobu, w jaki wykorzystujemy dane, które nam udostępniasz. Dotyczy zbieranych przez nas danych, sposobu w jakie je gromadzimy oraz komu Twoje dane możemy udostępniać.

Używając terminów “my”, “nas”, “nasze” oraz “ProofReaders.pl” odnosimy się do Smaller Earth Poland sp. z o.o.  będącej właścicielem i zarządcą wszystkich związanych z ProofReaders.pl marek, znaków towarowych i stron internetowych.

Używając pojęć “Ty” oraz “klient” odnosimy się albo do kogoś, kto zapisał się na oferowaną przez ProofReaders.pl usługę, bądź odwiedza naszą stronę internetową lub korzysta z jednej z naszych aplikacji.

ProofReaders.pl nie sprzedaje danych swoich klientów bądź list mailingowych i nie udostępnia Twoich Danych Osobowych żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych bez Twojej uprzedniej wyraźnej zgody.

Poniższa Polityka Prywatności odnosi się do wszystkich stron internetowych ProofReaders.pl, jak również do wszystkich pozostałych stron internetowych i aplikacji mobilnych, których właścicielami jesteśmy i którymi zarządzamy.

 

Informacje, które gromadzimy

Podczas gdy ktoś korzysta z naszej strony internetowej lub z aplikacji gromadzimy trzy rodzaje informacji:

 

Dane Osobowe

 

To dane, które przekazujesz nam dobrowolnie aby skorzystać z naszych usług bądź informacje dodatkowe, które przekazujesz do nas podczas procesu rekrutacji i kontaktu z nami.

Dane użytkownika

Pomagają nam ulepszać strony internetowe, często zbierane są automatycznie przez przeglądarkę, system operacyjny, bądź wykorzystywane przez Ciebie urządzenie.

Dane Cookies

Ciasteczka (Cookies) to małe pakiety danych zgromadzone na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym. Wykorzystywane są, by umożliwić działanie określonych elementów naszych stron internetowych oraz w celu zapewnienia danych sprawozdawczych.

Dane osobowe

Dane Osobowe to wszystkie dane, które identyfikują, bądź mogą zostać wykorzystane w celu identyfikacji Ciebie jako konkretnej osoby. Gromadzimy je na kilka różnych sposobów, wśród których wyróżnić można następujące:

 • Kiedy wypełniasz aplikację by skorzystać z naszych usług

 • Kiedy wnioskujesz o więcej informacji dotyczących naszych usług

 • Kiedy w oficjalny sposób wyrażasz zainteresowanie naszymi usługami

 • Kiedy kontaktujesz się z nami online

 • Kiedy udzielasz informacji zwrotnej lub wypełniasz ankietę związaną z naszymi usługami lub programami

 • Kiedy dobrowolnie dołączasz do naszej listy mailingowej.

W czasie korzystania z naszych usług poprosimy Cię o następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. 

 

Prawne podstawy przetwarzania Danych Osobowych w ramach RODO

W trakcie Twojej rejestracji na Program ProofReaders.pl, będziemy opierać się o regulacje Urzędu Ochrony Danych Osobowych traktując je jako prawną podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych. Będąc potencjalnym klientem, który rejestruje się na program ProofReaders.pl, będziemy musieli przetwarzać Twoje dane, byś mógł skorzystać z oferowanych przez nas programów.

Zgadzając się na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym bądź wysyłając nam informację zwrotną związaną z naszą usługą, będziemy opierać się na Twojej jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Stanowi ona wówczas prawny dokument, który jest podstawą do przetwarzania danych. Zostaniesz wyraźnie poproszony o udzielenie nam zgody na komunikację o charakterze marketingowym w momencie rejestrowania się na program ProofReaders.pl.

Udostępniając Twoje dane podmiotom trzecim, do których dostęp masz dzięki stronie internetowej ProofReaders.pl lub jej aplikacji, będziemy się kierować się uzasadniony interesem realizacji programu jako naszej legalnej podstawie przetwarzania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podstaw prawnych związanych z przetwarzaniem danych odwiedź – www.uodo.gov.pl

 

Dane Użytkowe

W trakcie gdy odwiedzana jest nasza strona internetowa bądź aplikacja zbieramy dane użytkowe, co automatycznie dzieje się w tle. W tym zawierają się:

Informacje o urządzeniu

ProofReaders.pl gromadzi dane o urządzeniach, na których uruchamiane są nasze strony internetowe i aplikacje w tym: typ urządzenia, system operacyjny urządzenia, ustawienia urządzenia, ID aplikacji, unikalny identyfikator urządzenia i zgłoszenia awarii. Dokładne informacje, które zbieramy różnią się w zależności od urządzenia i ustawień systemowych.

 

Log Data

 

W trakcie odwiedzania naszych stron internetowych bądź aplikacji, nasze serwery automatycznie rejestrują informację o Twojej wizycie w logach serwera. Logi mogą zawierać informacje takie jak Twój adres IP, rodzaj przeglądarki oraz jej ustawienia, strony polecające i wychodzące, strony docelowe, odwiedzane strony, preferencje językowe oraz standardy daty i godziny.

 

Informacje o lokalizacji

 

W trakcie gdy odwiedzane są nasze strony internetowe lub aplikacje, otrzymamy dane, które pozwolą w przybliżeniu określić Twoją lokalizację. Pomaga to zapewnić poprawny język oraz właściwą wersję strony internetowej. Możemy korzystać z adresu IP Twojej przeglądarki bądź urządzenia, aby w przybliżeniu określić lokalizację.

Cookie Data

Nasze strony wykorzystują pliki ‘cookies’, tzw. ciasteczka. Ciasteczka to pliki o niewielkiej ilości danych, które mogą zawierać unikalny anonimowy identyfikator. Ciasteczka są wysyłane do Twojej przeglądarki przez stronę internetową i są przechowywane na dysku twardym Twojego komputera. Podobnie jak wiele stron internetowych, używamy “ciasteczek” do zbierania informacji, jednakże nie mogą być one personalnie zidentyfikowane. Możesz skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by odmawiała zgody wszelkim ciasteczkom, lub by informowała, gdy takie zostają wysłane. Jednakże, jeśli nie zaakceptujesz ciasteczek, możesz nie być w stanie korzystać z poszczególnych funkcji na naszej stronie.

Więcej informacji odnośnie używania przez nas ciasteczek znajdziesz w Cookie Policy.

 

W jaki sposób korzystamy z zebranych informacji

Gromadzone informacje wykorzystujemy w następujące sposoby:

 • W celu pomocy w wypełnianiu aplikacji i udzieleniu wsparcia związanego z wykonaniem naszej usługi.

 • Aby wysyłać wiadomości email bądź komunikować się z Tobą w celu realizacji usługi.

 • W celu udzielenia Ci odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania i zapewnienia Ci wsparcia

 • W celu rezerwowania usług w Twoim imieniu, na przykład zakwaterowanie, ubezpieczenie, pakiet medyczny.

 • W celu fakturowania, zarządzania kontem oraz pozostałych czynności administracyjnych

 • W celu ulepszenia naszych usługi i programów

 • W celu wysyłania komunikatów o charakterze marketingowym

 • Aby badać kwestie bezpieczeństwa i przeciwdziałać wyłudzeniom bądź oszustwom.

W jaki sposób ujawniamy i udostępniamy dane

We wszystkich przypadkach odnoszących się do programów lub usług Smaller Earth Poland jest zarówno administratorem jak i przetwarzającym Twoje dane. Nie sprzedajemy ani nie wypożyczamy danych osobistych nieafiliowanym podmiotom trzecim lub firmom w celach marketingowych. Będziemy dzielić się Twoimi danymi wyłącznie z zaufanymi podmiotami włączając w to naszych partnerów. W celu świadczenia naszych usług współpracujemy z wieloma partnerami, takimi jak ubezpieczyciele, firmy telekomunikacyjne, agencje nieruchomości. W razie konieczności udostępnimy im niezbędne dane osobowe. Ma to jedynie na celu wywiązanie się przez nas ze zleconej przez Ciebie usług.

Przechowywanie Danych

Twoje Dane Osobowe używane są tylko i wyłącznie w celach, w których zostały zebrane i będą przechowywane tylko przez okres konieczny do wypełnienia zobowiązań kontraktowych, finansowych oraz prawnych.

 • Jeśli wyślesz zapytanie, ale nie dokonasz płatności, wszystkie Twoje dane kontaktowe zostaną usunięte 3 lata od daty wysłania zapytania..

 • Jeśli skorzystasz z usługi i dokonasz płatności, Twoje dane osobowe (z wyjątkiem imienia i nazwiska, adresu i transakcji finansowych) zostaną usunięte 3 lata po dacie ostatniej płatności.

Linki

Możemy wyświetlać reklamy podmiotów trzecich oraz inną zawartość odnoszącą w linkach do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich. Nie możemy kontrolować ani też brać odpowiedzialności za politykę prywatności osób trzecich i zawartość, którą prezentują. Prosimy o zapoznanie się z ich polityką prywatności w chwili opuszczania naszej strony internetowej w celu zorientowania się w jaki sposób zbierają i przetwarzają oni Twoje dane.

Twoje prawa

Masz prawo do:

 • Uzyskania kopii danych osobowych, które zgromadziliśmy na Twój temat

 • Wnioskowania o usunięcie bądź ograniczenie przetwarzania danych osobowych

 • Wnioskowania o sprostowanie wszelkich nieścisłości dotyczących Twoich danych osobowych, które zgromadziliśmy

 • Wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych

 • Wnioskowania o nie otrzymywanie od nas żadnych bezpośrednich materiałów o charakterze marketingowym, takich jak maile bądź listy

 • Wniesienia skargi do UODO lub innego organu nadzorczego.

Prosimy o przekazywanie wszelkich zapytań na adres email: iod@campleaders.pl

bottom of page